CO-LIVING

CO-LIVING je spôsob života, ktorý sa zameriava na skutočný zmysel komunitného spolužitia, využívajúc spoločné priestory a zariadenia na vytvorenie pohodlnejšieho a naplňujúceho životného štýlu.