Stano pracuje s tímom skúsených programátorov v xfive.co, ktorú spoluzakladal a pôsobí v nej dodnes.